Ansali.be

geplaatst op: november 2008 ; laatste herziening op: 11/08/2009

Wat is geld?

II De functie van geld

Geld is een middel tot wisselen (ruilen). Geld wordt aanvaard als ruilmiddel voor goederen en diensten. Dit is de hoofdfunctie van geld. Zonder een wissel medium zouden we verstrikt zitten in ruilhandel voor hetgeen we willen. Dit is een onhandige manier omdat het een dubbele toevalligheid van noden verondersteld. Ik moet iets willen wat jij verhandelt, en jij moet iets willen wat ik verhandel. In onze ingewikkelde en grote economie is dat erg onwaarschijnlijk. Dus zonder geld, zouden de transactiekosten die gepaard met ruilhandel telkens je iets wilt hoog zijn. Deze functie is zo belangrijk dat het de motivatie was in vroegere culturen en beschavingen op aarde tot het ontwikkelen van geld . Voor een goede functie van geld moet ze de volgende eigenschappen bezitten.

  • Ze dient gemakkelijk te meten te zijn om haar waarde te bepalen.
  • Ze dient gemakkelijk te worden ingedeeld om zowel “goedkope” als “dure” items te kunnen kopen.
  • Ze dient wijd aanvaard te zijn door kopers en verkopers.
  • Ze mag niet snel vervallen.
Afgaande op de lijst, stellen we vast dat edel metalen goed aan deze voorwaarden voldoen en een stuk fruit helemaal niet.

Geld als een rekeneenheid. Geld is de maatstaf dat gebruikt wordt om waarde te meten. Als ik je de prijs van een product opgeef, kun je onmiddellijk opmaken hoe duur of goedkoop het is, en kun je het vergelijken met andere waarden van andere producten. Als de prijs 500 € bedraagt voor iets, dan krijg je onmiddellijk een bepaalde indruk tegenover een product aan 5 €.

Geld als houder(vertegenwoordiger) van waarde. Geld kan worden gebruikt om welvaart op te stapelen; met deze functie kan het inkomen worden opgespaard om in de toekomst iets aan te kopen. Niet alleen geld heeft deze functie. Edele metalen, onroerend goed, aandelen en obligaties kunnen ook deze functie uitoefenen. Het grote voordeel dat geld heeft tegenover die andere activa is liquiditeit. In tijden van hoge inflatie kan geld een slechte houder zijn van waarde.

pagina 8/?