Ansali.be

geplaatst op: november 2008 ; laatste herziening op: 11/08/2009

Wat is geld?

III. De vormen van het geld.

Het tastbaar geld.

Tastbaar geld wordt ingedeeld in twee vormen: Grondstoffen (commodity) geld en chartaal (fiat) geld. Commodity geld is geld met een eigen waarde als goed. Een Gouden munt is geld omdat het goud een waarde heeft. Chartaal geld heeft geen andere waarde dan deze die eraan gegeven wordt. De US-dollar is chartaal geld. Een briefje van 10$ is iets waard, omdat de federale regering dat stelt, en omdat we het aldus aanvaarden in ruil voor goederen en diensten. Chartaal geld is efficiënter, omdat commodity geld kosten met zich meebrengt: het goud in een gouden munt zou kunnen worden gebruikt voor iets anders, zoals juwelen.

De vormen van geld en hoe ze wordt gemeten.

Geld komt in vele verschillende vormen voor en ze verschillen in termen naar gelang ze converteerbaar zijn (omgezet worden) in cash. De VS heeft vier maatstaven om het geld te meeten.

  • M1 = geld in omloop, opvraagbaree deposito’s en reis checks
  • M2 = M1 + spaardeposito’s + kleine termijndeposito’s en effecten (verhandelbare obligaties, aandelen, fondsen en andere op de beurs)
  • M3 = M2 + grote termijndeposito’s + andere
  • L = M3 + andere

Deze maatstaven worden groter en groter, omdat zij de vorige maatstaven bevatten. M1 bevat de meest liquide activa, dat wil zeggen activa die gemakkelijk omgezet worden in cash. Geringer en minder liquide activa worden aan de bredere maatstaven van het geld toegevoegd. De meest gevolgde maatstaven van de geldhoeveelheid zijn M1 en M2. Over de jaren geen groeide M2 veel sneller dan M1.

 

pagina 8/?